Samenwerking met installateurs in domotica-projecten

De mogelijkheden in een slimme woning zijn de laatste jaren verveelvoudigd. Installateurs met visie stellen hun klant centraal, en realiseren zich dat de techniek niet meer leidend is. Onze visie de partner te zijn voor de installateur is inmiddels waarheid geworden. De concument is mondig, wil maatwerk en hoogwaardige dienstverlening bij de planvorming, tijdens realisatie en bovenal ook tijdens het wonen.

De veelzijdigheid van de installateur in combinatie met het specialisme van ENTRON leidt voor alle partijen tot synergie die de klant voelt; tot in lengte van jaren. Het integraal samenwerken in partnership leidt tot hoogwaardige dienstverlening, kostenreductie, omzetverhoging en rendementverhoging en het allerbelangrijkste; een duurzame relatie met een tevreden gebruiker.

Rene van Loon, de ondernemer achter Entron is een ondernemer met een missie die gebaseerd is op het succesvol maken van anderen. De tijd brengt met zich mee dat vertrouwen en samenwerking weer perspectief biedt. Entron organiseert Domotica-Masterclass bijeenkomsten voor installateurs, architecten en producenten die leiden tot een paradigmaswith en een nieuw positief toekomstperspectief. 

Maak een afspraak