Filiaalbedrijven in 1 netwerk

Resultaat is een uniforme aanpak voor elke winkel met uiteindelijk een zeer beheersbare en kostenefficiente infrastructuur. Naast lagere exploitatiekosten geeft het concept meer managementinformatie over winkeltraffic, en is uniformiteit voor elke winkel perfect te handhaven.