FAQ

 • Algemeen
  • Hoe selecteer ik een goede adviseur?

   Er zijn steeds meer partijen die zich als domotica-adviseur presenteren in deze relatief nieuwe en steeds vernieuwende markt. Om de juiste partij te kiezen adviseren wij altijd een gesprek aan te gaan met twee of drie verschillende partijen. Er zijn maar een beperkt aantal adviseurs, die naast theoretische kennis ook over ruime praktijkervaring binnen de brede toepassingen kennen.

   Het meeste zekerheid vindt u bij die adviseurs die u ook de toepassingen kunnen demonsteren en tevens over de mogelijkheid beschikken u volledig te ontzorgen en de eindverantwoordelijkheid durven en kunnen nemen bij de uitvoering en de nazorg. Zekerheid voor alles...

  • Waarom slim wonen?

   In de bouw is de installatie nog vaak een sluitpost, en gebaseerd op oude normen. Als u een woning wenst met minder beperkingen en geschikt voor de toekomst is aan Slim Wonen niet te ontkomen. Een slimme woning bevat datgene wat u vandaag nodig heeft, en is veel beter geschikt voor de toekomst. Het hoeft allemaal geen luxe te zijn.

   Helaas is de bouw over het algemeen niet zo vernieuwend. Ondanks dat er jaren wordt gesproken over klantgericht bouwen, blijkt de redelijk conservatief ingestelde bouw in de regel pas te vernieuwen als de klant daarom vraagt. Een bezoek aan een inspiratiecentrum maakt duidelijk wat Slim Wonen en domotica voor u kan betekenen. Beter gekozen voor niet, dan niet gekozen, nietwaar?

  • Slim Wonen en domotica voor iedere woning?

   In principe wel. Door de grote verscheidenheid in mogelijkheden kan dat. Er zijn zelfs woningcorporaties die dit standaard in de woning meenemen, om ze geschikt te maken voor elke doelgroep en voor de waardevastheid in de toekomst. De meeste ideale omstandigheid is als u onder eigen beheer een woning bouwt of verbouwt.

   In projecten is men nog sterk afhankelijk van de medewerking en de mogelijkheden tot individuele aanpassingen bij de aannemer of projectontwikkelaar.

  • Waar moet de gebruiker op letten bij de keuze voor domotica

   Op basis van diverse studies uit het verleden zijn tien belangrijke consumenteneisen geformuleerd:

   1. Domoticafuncties bieden de gebruiker een belangrijke meerwaarde.
   2. De eerste investering mag niet te duur zijn en moet reeds voordelen bieden.
   3. Uitbreiding van de eerste aankoop moet in de toekomst mogelijk zijn.
   4. Er moeten zonder problemen meerdere functies aan kunnen worden toegevoegd.
   5. De uitbreiding moet leverancieronafhankelijk kunnen geschieden.
   6. Systemen moeten betrouwbaar zijn en bijna nooit falen.
   7. Er mogen geen verborgen bijkomende kosten zijn.
   8. Het onderhoud moet gemakkelijk en niet duur zijn.
   9. Toekomstige systemen moeten compatibel zijn met huidige systemen.
   10. Privacy en gezondheid van de consument mogen niet worden aangetast.
 • Kosten
  • Is domotica betaalbaar?

   Ja, wat gisteren nieuw leek is nu bereikbaar voor iedereen. De veronderstelling dat onbekend ook duur is gaat zeker bij Slim Wonen en domotica niet meer op. Natuurlijk is het mogelijk een woning zeer luxe uit te voeren; wat dat betreft is er een vergelijking met de autobranche te maken. De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de functies, wensen en projectomvang. Daarom; na een bezoek aan een inspiratiecentrum kunnen we op basis van contouren al een indicatie prijs vaststellen.

 • Techniek
  • Waarom niet met 1 merk werken?

   Soms worden mensen getriggerd of geïnspireerd door een bepaalde toepassing. Men zoekt het merk op en start daarmee de invulling. De praktijk leert dat het invullen van een optimaal bij de gebruiker passende Slim Wonen en domotica oplossing nooit met 1 merk kan worden ingevuld. Elk fabrikaat kent sterke punten, maar heeft ook altijd beperkingen.

   Het werken vanuit de klantenwens, en het merkonafhankelijk invullen van de best passende oplossing geeft de hoogste gebruikerstevredenheid. Natuurlijk blijft het van belang dat bij productselektie op betrouwbaarheid en duurzaamheid wordt geselecteerd.

  • Wat zijn de voor- en nadelen van gesloten systemen?

   Gesloten systemen zijn meestal goedkoper en beperkter, maar kunnen ook heel betrouwbaar zijn. Hun functies zijn beperkt tot de mogelijkheden binnen het systeem. Ze zijn vaak beperkt koppelbaar met andere systemen, en hebben eigen specifieke software. Installateurs gebruiken vaak gesloten systemen omdat deze met minder kennis te programmeren en te installeren zijn.

   Gesloten systemen zijn sneller verouderd, en worden eerder uitgesaneerd als er nieuwe en betere of goedkopere gesloten systemen op de markt komen.

   Het werken met gesloten systeem kan een heel goede oplossing zijn als er beperkte functies gewenst zijn, en men er voor kiest minder waarde te hechten aan toekomstbestendigheid en aanpasbaarheid.

  • Wat zijn de voor- en nadelen van open systemen?

   Open systemen kunnen samenwerken met andere systemen. Zie het als een computer; alle aangesloten systemen; printers, routers, modems, software, beeldschermen etcetera zijn uitwisselbaar en kunnen samenwerken. Zo kunnen bij toepassing van open systemen binnen domotica alle systemen met elkaar samenwerken. De beperking van 1 systeem kan worden opgeheven door de mogelijkheden van een ander systeem. De mate van "openheid" van systemen varieert sterk. Op IP en KNX ontwikkelen verschillende fabrikanten hun componenten, waardoor die eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Fabrikanten zoals Creston ontwikkelen naast de componenten ook hun eigen software, waardoor deze via een zogenaamde gateway (koppeling) met andere systemen kunnen communiceren.

   Belangrijkste voordeel van open systemen zijn de onbeperkte mogelijkheden. Daartegenover staat dat er meer kennis en ervaring nodig is om te adviseren, te bouwen en onbezorgd gebruik te waarborgen.

  • Domotica draadloos of bedraad?

   Beide hebben hun voor- en nadelen. Bedraad waar het kan en draadloos als het moet. De betrouwbaarheid van bedrade oplossingen zijn bewezen solide en voor jaren geborgd. Draadloze techniek ontwikkelt zich wel tot steeds betrouwbaarder maar vraagt meer hoogwaardige techniek en kan in bepaalde gevallen door omgevingsinvloeden verstoord worden. Zeker in grootschalige toepassingen of toepassingen met kritische functies heeft deze eigenschap inpact.

   In woningen is ons advies; zoek naar een gezonde combinatie tussen bedraad en draadloos; zorg voor een leidingplan met visie bij nieuwbouw of verbouw. Dat verhoogt de toepassingsmogelijkheden, verlaagt de kosten en verhoogt de betrouwbaarheid en duurzaamheid.