Advies aan particulieren

Consumenten bouwen vaak maar één keer. De keuzes bij de voorbereidingen zijn bepalend voor de mogelijkheden na de oplevering. Als het gaat over keukens, afwerking, inrichting, sanitair, krijgen consumenten in de regel goede voorlichting; mede door de vele showrooms die er zijn.

Bij domotica ligt dit anders. Over dit specialistische vakgebied krijgen consumenten zelden een goede voorlichting van hun adviseur, architect of aannemer. De veelzijdigheid van installaties, verlichting en het brede aanbod van mogelijkheden op het gebied van gebouwautomatisering of woningautomatisering is daarvoor te groot. Een belangrijke reden hiervan is ontbrekende ervaring, kennis, vernieuwingsangst of onzekerheid. Het resultaat is vaak onvoorzien meerwerk, en beperkingen voor de gebruiker na de oplevering van het gebouw.

Entron biedt bij de planvorming en realisatie tot in lengte van jaren de aanvullende dienstverlening die nodig is om een bij de consument passende, blijvend aanpasbare en duurzame Slimme Woning te realiseren. De eerste stap is altijd een bezoek aan het inspiratiecentrum. Ook uw adviseur, architect, aannemer en installateur zijn van harte welkom!

Bezoek het inspiratiecentrum